คนเข้ามาแล้ว (คนs)

Friday, October 2, 2020

งานห้องสมุด หลังสัปดาห์ห้องสมุด

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3300908716645054&id=391336380935650

สแกนภาพ ห้องสมุดในฝัน สแกนจนเครื่องสแกนมีปัญหา (เดี๋ยวซ่อม)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3300941173308475&id=391336380935650


No comments:

Post a Comment