คนเข้ามาแล้ว (คนs)

Monday, October 5, 2020

ดูแลนักเรียน 6/9

5 ตุลาคม 2563 

เข้าแทน คุณครูวีรยุทธ ที่ถ่ายภาพในงานประดับเข็ม

จึงให้นักเรียนยืมหนังสืออีบุ๊ค จนครบทุกคน


No comments:

Post a Comment