คนเข้ามาแล้ว (คนs)

Thursday, September 10, 2020

ตัวอย่างสื่อการสอนของครูประณิธี : แผ่นวางสมาร์ทโฟนตามเลขที่

 เครื่องมือลดการเล่นสมาร์ทโฟนในขณะเรียน โดยสามารถเช็คชื่อนักเรียนได้ด้วย

วิธีทำคือ ใช้กระดาษเอสี่ (แบบเหลือใช้ กระดาษหน้าเดียว)​ มาขีดช่อง และเขียนเลขที่ แล้วติดกันด้วยเทปใส สามารถพับ เคลื่อนย้ายได้ง่าย


เมื่อใช้วิธีนี้แล้ว นักเรียนจะแอบเล่นสมาร์ทโฟน ขณะที่ครูกำลังอธิบายทฤษฎี ได้แบบ 100% 

เมื่ออยู่ในช่วงลงมือปฏิบัติ ก็จะคืนสมาร์ทโฟนให้ ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์

No comments:

Post a Comment