คนเข้ามาแล้ว (คนs)

Tuesday, September 15, 2020

ทำรหัสเน็ตให้นักเรียน ม.1 ใช้เน็ต รร.ได้

14 กันยายน 2563 เสนอตัวทำรหัสเน็ต(สร้างได้ทีละ1คน)ให้ เพราะมีสอน ม.1 เลือกเสรี อยากให้นักเรียนใช้เน็ต รร.ได้ 


ใช้ winbox


No comments:

Post a Comment