คนเข้ามาแล้ว (คนs)

Tuesday, March 3, 2020

ผลงานนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ง23104 เทคโนโลยีสารสนเทศ 6
ตัวอย่างไฟล์ผลงานอินโฟกราฟิกที่นักเรียนทำส่งมา
*****ดูทั้งหมดได้ที่นี่ http://gg.gg/2562book มีของนักเรียนทุกคนที่ส่งมา 909 รายการ  ง20107 การเขียนแอพลิเคชั่นเบื้องต้น
*****ตัวอย่างไฟล์การออกแบบแอพลิเคชั่นที่นักเรียนทำส่งมา
https://www.facebook.com/pg/kruamteachcomputer/photos/?tab=album&album_id=2499934123610631
*****วีดิโอไลฟ์สดการนำเสนอแอพลิเคชั่นของกลุ่มตนเอง
https://www.facebook.com/kruamteachcomputer/videos/833363180469655/
(วิชานี้ ตารางเรียนที่ห้อง 334 ซึ่งไม่มีคอมพิวเตอร์และโต๊ะเรียน
จึงให้นักเรียนมาเรียนที่ห้องสมุด และปรับประยุกต์กิจกรรมให้เหมาะสม)ว31243 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างไฟล์ผลงานที่นักเรียนทำส่งมา
โปสเตอร์คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์เรื่องทฤษฎีบทพีชคณิตบูลีนว21287 ความรู้พื้นฐานการสืบค้นข้อมูล
นักเรียนฝึกการค้นหาข้อมูล ค้นหาคำตอบในเรื่องที่สนใจ
ด้วยแอพลิเคชั่น Google
และแอพลิเคชั่น Google Lens
   I30203 การค้นคว้าอิสระ
ตัวอย่างไฟล์ผลงานที่นักเรียนทำส่งมาให้ตรวจ
*****บทคัดย่อ IS ม.5/7