คนเข้ามาแล้ว (คนs)

Monday, February 13, 2017

ความดีที่ฉันทำ ตอนที่ 1 ชวนนักเรียนสร้างบล็อก blogger เพื่อบันทึกความดีที่ได้ทำในแต่ละวัน

ความดีที่ฉันทำ ตอนที่ 1 ชวนนักเรียนสร้างบล็อกบันทึกความดีที่ได้ทำในแต่ละวัน

วิธีทำบล็อกแหล่งที่ 1

วิธีทำบล็อกแหล่งที่ 2

ทำบล็อกดี ๆ อาจได้เงินใช้

อ่านแล้วลองทำดูนะนักเรียน 

No comments:

Post a Comment